Naše reference

Referentna lista

Hoteli

 • Termag Jahorina
 • Malak Regency hotel
 • Swiss hotel Sarajevo
 • Hotel Art
 • Europa
 • Hoteli Ilidža
 • Hotel Dubai

Restorani

 • Restoran Radon Plaza
 • Restoran Pino Nature
 • TMP restoran
 • Wog centar

Slastičarstvo/Pekarstvo

 • Klas
 • Fine Food
 • La Delicia
 • MBA
 • Samko promet
 • B&K  Francuska pekara
 • MB slastičarna
 • Panna Cotta
 • Palma
 • Jadranka

Ustanove i poslovni objekti

 • Univerzitetski klinički centar Sarajevo /KCUS
 • J.U. Studentski centar
 • KPZ zatvorenog tipa Zenica
 • Službe zajedničkih organa Federacije
 • J.P. Lokom Sarajevo
 • Global Inspact koksna industrija Lukavac

Dječiji vrtići

 • Dječiji vrtić Naša radost Zvornik
 • Dječiji vrtić Čika Jova Zmaj Bijeljina
 • Dječiji vrtić Donji vakuf
 • Dječiji vrtić Medžlis islamska zajednica
 • Javna ustanova Djeca Sarajeva

Osnovne škole

 • OŠ Nafija Sarajlić
 • OŠ Alija Nametak
 • Prva osnovna škola Ilidža
 • Škola  u prirodi  Šabići