Naše usluge

Naše usluge

Kako bi udovoljili svim zahtjevima naših klijenata, vršimo projektovanje ugostiteljskih i ostalih objekata, nudeći pri tome samo najbolja rješenja. Takođe vršimo i montažu svih uređaja i opreme iz našeg prodajnog programa.

U vlastitom servisu vršimo servisiranje svih uređaja i opreme iz našeg prodajnog programa, kako u garantnom tako i u vangarantnom roku.

Projektovanje