Nalazite se ovdje:  Naslovna

Uslovi korištenja

SPORAZUM IZMEĐU KORISNIKA I ALPER Group doo

web prezentacija sastoji se od raznih web stranica upravljanih od strane .

web prezentacija Vam je ponuđena pod uvjetom vašeg pristanka bez izmjena na uvjete i napomene koje se ovdje nalaze. Vašim korištenjem Web prezentacije pristajete na sve takve uslove, prilike i obavijesti.

IZMJENE OVIH UVJETA KORIŠTENJA

zadržava pravo promijeniti uslove korištenja i napomene pod kojima je Web prezentacija ponuđena, što uključuje ali nije ograničeno i na optužbe vezane uz korištenje web prezentacije.

VEZE PREMA DRUGIM WEB ODREDIŠTIMA

Web prezentacija može sadržavati linkove prema drugim web odredištima ("Povezana odredišta"). Povezana odredišta nisu pod kontrolom i nije odgovoran za sadržaj bilo koje od povezanih odredišta, uključujući bez ograničenja bilo vezu koja se nalazi na povezanom odredištu, ili bilo kakve izmjene na povezanim odredištima. nije odgovoran za webcasting ili bilo koji drugi oblik prijenosa primljenog od bilo kojeg povezanog odredišta. pruža ove linkove za vas samo kao pogodnost, te uključivanje bilo koje stranice ne podrazumijeva promicanje iste od strane web prezentacije ili bilo koje zajednice sa svojim operaterima.

ZABRANA NEZAKONITE ILI ZABRANJENE UPOTREBE

Kao uslov Vašeg korištenja web prezentacije, Vi garantirate da nećete koristiti Web Site za bilo kakvu svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uslovima i napomenama. Ne smijete koristiti Web prezentaciju na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, deaktivirati, preopteretiti ili narušiti Web prezentaciju ili ometati drugu stranu u korištenju i uživanju u Web prezentaciji. Ne smijete steći ili pokušati steći bilo kakve materijale ili bilo koje informacije koje su nenamjerno omogućene ili pružene za preko Web prezentacije.

KORIŠTENJE KOMUNIKACIJSKIH USLUGA

web prezentacije može sadržavati usluge oglasne ploče, chat područja, news grupe, forume, zajednice, osobne web stranice, kalendare i / ili druge poruka ili komunikacijske objekte osmišljen kako bi vam omogućiti komunikaciju s javnošću u cjelini ili s grupom (zajednički imenom, "Komunikacija Usluge"), suglasni ste da ćete koristiti usluge komunikacijskih usluga samo za postavljanje, slanje i primanje poruka i materijala koji su odgovarajući i vezani uz određenu komunikacijsku uslugu. Kao primjer, a ne kao ograničenje, slažete se da prilikom korištenja komunikacijskih usluga, nećete:

 • Klevetati, zlostavljati, uznemirivati, uhoditi, prijetiti ili na neki drugi način kršiti zakonska prava (poput prava na privatnost i publicitet) drugih.
 • Objavljivati, postavljati, prenositi, distribuirati ili širiti bilo koje neprimjerene, vulgarne, pogrdne, uvrijedljive, opscene, nepristojne ili nezakonite teme, nazive, materijale ili informacije.
 • Postavljati datoteke koje sadrže software ili drugi materijal zaštićen zakonima o intelektualnom vlasništvu (ili prava na privatnost javnosti), osim ako posjedujete ili kontrolišete prava u vezi sa istim ili ste dobili sve potrebne suglasnosti.
 • Postavljati datoteke koje sadrže računarske viruse, neispravne datoteke ili bilo kakav softver ili programe koji mogu naštetiti radu tuđeg računara.
 • Oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupovati bilo kakve robu ili usluge za bilo koju poslovnu namjenu, osim ako takva komunikacijska usluga usluga posebno dopušta takve poruke.
 • Provoditi ili proslijeđivati ankete, natjecanja, klađenja ili vezane poruke.
 • Preuzeti bilo koju datoteku objavljenu od strane drugog korisnika komunikacijske usluge za koje znate, ili biste trebali znati, da ne može biti legalno distribuirana na taj način.
 • Falslifikovati ili obrisati autorske dodatke, pravne ili druge odgovarajuće obavijesti ili vlasničke oznake ili oznake podrijekla ili izvora softvera ili drugih materijala sadržanih u datotekama koje postavljate.
 • Ograničiti ili spriječiti bilo kojeg drugog korisnika od korištenja i uživanja u komunikacijskim uslugama.
 • Narušiti pravila ponašanja ili druge smjernice koje vrijede za bilo koju određenu komunikacijsku uslugu.
 • Preuzimati ili na drugi način prikupljati podatke o drugima, uključujući i e-mail adrese, bez njihovog pristanka.
 • Kršiti bilo koje primjenjive zakone ili propise.

ALPER Group doo nema obavezu da nadgleda komunikacijske usluge. Međutim, zadržava pravo pregledati materijale koji su poslani na komunikacijske usluge i ukloniti sve materijale u vlastitom nahođenju. zadržava pravo da prekine vaš pristup na bilo koju ili sve komunikacijske usluge u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti i iz bilo kojeg razloga.

zadržava pravo da u svako doba otkrije bilo kakve informacije koje su potrebne da se zadovolje bilo koji važeći zakon, odredba, pravni proces ili državni zahtjev, ili da izmjeni, odbije postaviti ili ukloni bilo koji materijal, u cijelosti ili djelomično, po valstitom nahođenju.

Uvijek budite oprezni prilikom odavanja bilo kakvih osobnih podataka o sebi ili svojoj djeci u bilo kojoj komunikacijskoj usluzi. ne ne kontrolira niti odobrava sadržaj, poruke ili informacije pronađene u bilo kojoj komunikacijskoj usluzi , i stoga, posebno se odriče bilo kakve odgovornosti u odnosu na komunikacijske usluge i bilo koje akcije koje proizlaze iz vaš sudjelovanja u bilo kojoj komunikacijskoj usluzi. Menadžeri i poslužitelji nisu ovlašteni glasnogovornici , i njihovi pogledi ne odražavaju nužno pogelde .

Materijali preneseni na komunikacijske usluge mogu biti predmet objavljenih ograničenja na korištenje, umnožavanje i / ili širenje. Vi ste odgovorni za pridržavanje tih ograničenja ukoliko ste preuzeli materijale.

MATERIJALI DOSTAVLJENI ILI POSTAVLJENI NA BILO KOJI WEB SITE

ne polaže pravo na materijale koje dostavljate na (uključujući primjedbe ili prijedloge) ili postavite, unesete ili usnimite na bilo koju Web prezentaciju ili njegovu povezanu uslugu (zajedničkim nazivom "Podnesci"). Međutim, objavom, učitavanjem (upload), unosom, dostavljanjem ili slanjem podneska dajete , i partnerskim tvrtkama potrebne podlicencne dozvole da koriste Vaš podnesak u vezi sa funkcioniranjem njihovog Internet poslovanja, uključujući, bez ograničenja, pravo da: kopiraju, distribuiraju, šalju, javno prikazuju, javno izvode, reproduciraju, mijenjaju, prevode i preoblikuju vaš podnesak, te da objave vaše ime u vezi s podneskom.

Nikakva naknada neće biti isplaćena vezano za korištenje vašeg podneska. nije dužan objaviti ili koristiti bilo koji podnesak koji možete predati i može ukloniti isti u bilo kojem trenutku po vlastitom nahođenju.

Objavljivanjem, učitavanjem (upload), unosom, dostavljanjem ili slanjem podneska garantujete i izjavljujete da ste vlasnik ili na drugi način kontrolišete sva prava na podnošenje kao što je opisano u ovom odjeljku, uključujući, bez ograničenja, sva prava potrebna da pružite, postavljate, prenosite, unesete ili usnimite podnesak.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE UKLJUČENE ILI DOSTUPNE KROZ MOGU SADRŽAVATI NETAČNOSTI ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE. PROMJENE SE POVREMENO DODAJU NA NAVEDENE INFORMACIJE. I / ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI MOGU NAPRAVITI POBOLJŠANJA I/ILI PROMJENE NA WEB PREZENTACIJI U SVAKOM TRENUTKU. SAVJET DOBIVEN OD NE SMIJE SE UPOTREBLJAVATI ZA OSOBNE, MEDICINSKE, PRAVNE I FINANSIJSKE ODLUKE I TREBALI BISTE KONSULTOVATI ODGOVARAJUĆEG STRUČNJAKA RADI SAVJETA ZA VAŠU SITUACIJU.

I / ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE ODGOVARAJU O PODOBNOSTI, POUZDANOSTI, DOSTUPNOSTI, VREMENSKOJ TAČNOSTI I TAČNOSTI INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA, USLUGA I PRIPADAJUĆIH SLIKA KOJE SE NALAZE WEB PREZENTACIJI A KOJE BI SE KORISTILE ZA BILO KOJE SVRHE. DO ZAKONOM NAJVEĆE DOPUŠTENE MJERE, SVE TAKVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI USLUGE I POVEZANE SLIKE PRUŽAJU SE " ONAKVE KAKVE JESU "BEZ BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVA. I / ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI OVIME SE ODRIČU SVIH GARANCIJA I UVJETA VEZANIH ZA OVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODE, USLUGE I PRIPADAJUĆE SLIKE, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE ILI USLOVE OD PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOVE I NENARUŠAVANJA PRAVA.

DO NAJVEĆE ZAKONOM DOPUŠTENE MJERE, NI U KOJEM SLUČAJU I / ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE DIREKTNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE,ŠTETE ILI BILO KAKVE ODŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ GRANIČENJA, ODŠTETU ZA GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PODATAKA ILI DOBITI, KOJE PROIZILAZE ILI SU NA NEKI NAČIN POVEZANE SA KORIŠTENJEM ILI PERFORMANSAMA WEB PREZENTACIJE, SAKAŠNJENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA WEB PREZENTACIJE ILI POVEZANIH USLUGA, PROVIZIJU, ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA USLUGA, BILO KAKVIH INFORMCAIJA, SOFTVERA, PROIZVODA, USLUGA I POVEZANIH SLIKA DOBIJENIH PUTEM WEB PREZENTACIJE, ILI ONO ŠTO NA DRUGI NAČIN PROIZILAZI IZ KORIŠTENJA WEB PREZENTACIJE, BILO NA TEMELJU UGOVORA, DELIKTA, NEMARA, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGAČIJE, ČAK I AKO JE ILI BILO KOJI NJEGOV DOBAVLJAČ BIO OBAVJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA ŠTETE. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE / ZAKONODAVSTVA NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNEE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GORNJA OGRANIČENJA SE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. AKO STE NEZADOVOLJNI S BILO DIJELOM WEB PREZENTACIJE ILI BILO KOJOM ODREDBOM KORIŠTENJA, VAŠE JEDINO PRAVO JE PRESTANAK KORIŠTENJA WEB PREZENTACIJE.

SLUŽBENI KONTAKT: senat@alper.ba

OBUSTAVA / OGRANIČENJE PRISTUPA

zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, da prekine pristup web prezentaciji i povezanim uslugama ili bilo koji dio istih u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Korištenje Web prezentacije je neovlašteno u bilo kojoj jurisdikciji koja ne podržava sve odredbe ovih uvjeta, uključujući bez ograničenja ovaj paragraf. Slažete se da nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje, ili agencijska veza između vas i ne prizilazi kao rezultat ovog Sporazuma ili korištenja Web prezentacije. Sprovođenjem ovog Sporazuma podliježe postojećim zakonima i pravnim procesima i ništa u ovom Sporazumu ne umanjuje pravo da se povinuje zakonskim, sudskim i pravnim zahtjevima ili zahtjevima koji se odnose na vaše korištenje Web prezentacije, pruženih informacija ili informacija prikupljenih od strane . Ako se bilo koji dio ovog sporazuma utvrdi da je nevažeći ili neprovedivasukladno važećem zakonu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gore navedena jamstava i ograničenja od odgovornosti, onda će se nevažeća ili neprovediva odredba smatrati zamijenjenom valjanom, primjenjivom odredbom koja najviše odgovara namjeri izvorne odredbe, a ostatak ugovora ostaje na snazi. Ukoliko ovdje nije drugačije određeno, ovaj Sporazum predstavlja cijeli sporazum između korisnika i u vezi sa Web prezentacijom i zamijenjuje svaku drugu komunikaciju ili ponudu, usmenu ili pisanu, između korisnika i a u vezi sa na web prezentacijom. Štampana verzija ovog sporazuma i bilo koje obavijesti dane u elektronskom obliku mora biti dopuštena u sudskim ili upravnim postupcima na temelju ili u svezi s ovim sporazumom u istoj mjeri, i predmet istih uslova kao i kod drugih poslovnih dokumenata i zapisa izvorno generisanih i održavanih u štampanom obliku.

AUTORSKA PRAVA I TRADEMARK OBAVIJESTI:

Svi sadržaji web prezentacije su: i / ili njegovih dobavljača. Sva prava pridržana.

TRADEMARK

Nazivi stvarnih kompanija i proizvoda spomenutih ovdje mogu biti zaštićene robne marke njihovih vlasnika.

Primjeri kompanija, organizacija, proizvoda, osoba ili događaja opisanih ovdje su izmišljeni. Bilo koja veza sa bilo kojom stvarnom kompanijom, organizacijom, proizvodom, osobom ili događajem je nenamjerna.

Sva prava koja ovdje nisu izričito spomenuta su pridržana.